دانشگاه فرهنگیان

مرکز آموزش عالی شهید رجایی فرخ شهر

دیدار شورای شهر وکارکنان شهرداری فرخشهر با سرپرست مرکز آموزش عالی شهید رجایی فرخشهر

دیدار اعضای شورای شهر فرخ شهر با سرپرست جدید مرکز آموزش عالی شهید رجایی

دیدار اعضای شورای شهر فرخ شهر با سرپرست جدید مرکز آموزش عالی شهید رجایی

اعضای محترم شورای اسلامی شهر ومعاونت شهرداری شهر فرخ شهر با سرپرست جدید مرکز آموزش عالی شهید رجایی این شهر  دیدار وضمن عرض تبریک به خاطر انتساب دکتر مهدی فاضلی با ایشان به  گفتگو پرداختند  . در این نشست اعضای محترم شورای شهر فرخ شهر در راستای تقویت فعالیت های مرکز آموزش عالی شهید رجایی فرخ شهر بیاناتی را مطرح کردند و اعلام آمادگی کردند که در توسعه و تجهیز مرکزهمکاری خواهند نمود  . 

دکتر مهدی فاضلی سرپرست جدید مرکز آموزش عالی شهید رجایی فرخشهر  نیز با تاکید بر اهمیت اجتماعی و فرهنگی شهر فرخ شهر و جایگاه و خدمات مردم خوب آن شهر در جمهوری اسلامی اشاره کرد واز حضور شورای شهر فرخشهر ومعاونت محترم شهرداری این شهر  کمال تشکر را به عمل آوردند وابراز امیدواری کردند که با یاری ومساعدت کلیه ی مسئولین شهر به ویژه شهرداری وشورای شهر بتوانند مشکلات موجود در مرکز را مرتفع نمایند . در ادامه این جلسه با مصوباتی همراه بود که دوطرف ملزم به پیگیری وانجام آن گردیدند.د 


| شناسه مطلب: 106608

تعداد بازدید: 75 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران